วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
@ การประถมศึกษา หมู่ 2

        
        กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาพละศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ภายในกิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานที่ถูกต้อง  สอนเทคนิคการขึ้น-ลงจักรยาน และให้ปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆ ในการปั่นจักรยานแต่ละครั้งมีการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย คือ ยืดเหยียดกล้าเนื้อก่อนปั่นและหลังปั่นจักรยานทุกครั้ง

ประมวลภาพกิจกรรม  

ประโยชน์จากกิจกรรม


ได้รับความรู้และทักษะการใช้จักรยานที่ถูกต้อง

ได้ออกกำลังกาย

ได้รับความสนุกสนานจากการปั่นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น