วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม: ปลูกป่าทดแทน

ปลูกป่าทดแทน
                                                          @ ถ้ำจอมพล 


Icon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon Mini        กิจกรรมปลูกป่าทดแทน เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในกิจกรรมนี้อาจารย์ประจำรายวิชาได้มอบหมายให้นักศึกษาทุกคน ช่วยกันปลูกต้นกล้าคนละ 1 ต้น เพื่อนำไว้ให้เจ้าหน้าที่ของทางสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลนำไปปลูกต่อไป
        การปลูกต้นกล้านั้น ได้รับคำแนะนำวิธีการปลูกที่ถูกต้องและคำอธิบายเกี่นวกับต้นกล้าที่ปลูกจากท่านวิทยากรของทางสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล


Icon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon Mini

ประมวลภาพกิจกรรมIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon Mini


ประโยชน์จากกิจกรรม

 รู้วิธีการปลูกต้นกล้าที่ถูกต้องและได้รับความสนุกสนาน

 การปลูกต้นไม้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

 การปลูกต้นไม้ช่วยลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้


Icon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon MiniIcon Mini

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น